jeudi 31 juillet 2014

Loi sur la Cybercriminalité à Madagascar

Lalàna momba ny cybercriminalité à Madagascar


Article 20:

“Ny ompa, na fanalam-baraka atao amin’mpitondra fanjakana, ny fitsarana, ny miaramila, ny fandraharaham-panjakana, ny mpikambana ao amin’ny governemanta, na ny solombavambahoaka, ny mpiasam-panjakana, na ireo olom-pirenena nirahina hamita asam-panjakana, ny vavolombelona nametraka fitoriana,
amin’ny alalan’ny kabary, na hiaka, na fampitahorana atao amin’ny toerana na fivoriana azon’ny rehetra hatrehina, na amin’alalan’ny soratra, na sary, na kisary, na sarisikotra, na sary famantarana, na izay rehetra azo hanoratana, na hitenenina, hanehoana sary, amidy na zaraina na hampirantiana amin’ny toerana na fivoriana azon’ny rehetra hatrehina, na amin’ny afisy azon’ny rehetra vakiana, na amin’ny alalan’ny solosaina dia hosaziana 2 taona hatramin’ny 5 taona an-tranomaizina miampy lamandy 2 tapitritra hatramin’100 tapitrisa ariary na iray amin’ireo sazy ireo.”

“Ny ompa atao amin’ny olon-tsotra amin’alalan’ny informatika na eletronika, rehefa tsy nialohavan’ny fihantsiana, dia hosaziana enim-bolana hatramin’5 taona antranomaizina ary mandoa iray hetsy hatramin’ny 10 tapitrisa ariary, na iray amin’ireo sazy ireo ihany.”

“Ny ompa atao amin’ny alalan’ireo voalaza eo ambony ireo, amin’ny olona, na vondron’olona nohon’ny maha lehilahy na maha vevehivavy azy, noho ny kilema, nohon’ny fihaviana, nohon’ny foko misy azy na tsia, nohon’ny maha avy amin’ny firenena iray azy, na nohon’ny finoana ananany, dia hosaziana 2 hatramin’ny 10 taona miampy lamandy 2 tapitrisa ariary hatramin’ny 100 tapitrisa ariary na iray amin’ireo sazy ireo.”