dimanche 17 août 2014

Coopération Inde – Madagascar

Hanamafy ny fiaraha-miasany amin’ny Governemanta Malagasy ny Governemanta Indianina. “Haverina avokoa ireo drafitr’asa izay tapaka nandritra ny fitondrana tetezamita”
raha ny nambaran’ny mpiraki-draharaha ao amin’ny maso ivoho Indianina miasa eto Madagasikara, nandritra ny fankalazana ny faha-67 ny  fahaleovan-tenan’India.
Raha tsiahivina moa dia momba ny ara-teknolojia, ny fanamafisana ny traik’efa ny mpianatra sy ny mpiasa Malagasy, tamin’ny alalan’ny programa “Indian technical and economic cooperation” (ITEC)  sy ny “India africa forum summit”  (IAFS) no fiaraha-miasa eo amin’ny firenena roa tonta.
Nanampy ara-bola ny fitondrana Malagasy ihany koa ny Governemanta India tamin’ny alalan’ireny ligne de crédits pour différents projets raha ny notsindrian’ity mpiraki-draharaha eo amin’ny maso ivoho India miasa sy monina eto Madagasikara ity. Tao anatin’izany ny fanampiana mitentina 100.000 dollars ho an’ireo tsaboina tany Toliara.


Eo amin’izay lafiny sosialy izay ihany dia nampahatsiahy ity mpiraiki-draharaha ity fa mbola i Inde no mpamatsy fanafody betsaka indrindra an’i Madagasikara (60 %).