jeudi 21 août 2014

Frantsa: 89 Taona, tratra nangaro-paosy tany anaty lamasinina (TGV)

Tsy azo eretseretin’ny saina ny hanenjehana olona efa antitra amin’ny toe-javatra ohtran’ity. Teratany Frantsay iray, eo ho eo amin’ny 89 taona eo no saron’ny Polisy
nangaro-paosy tany anaty lamasinina (TGV), ny talata 19 Aogositra lasa teo.
Tsy vao indray mandeha
Raha ny fantatra dia tsy vao sambany ity Lahiantitra ity no manao izao asa ratsy izao. Ny olona mametraka entana ao ambany toerana ipetrahany no tena lasibany. Rehefa avy maka izay azony anatin’ny entan’olona izy dia mbola mahasahy ihany koa mangaro-paosy rehefa somary ankisisika iny. 25 Novambra ho avy izao no hiakatra fampanoavana any Paris, Frantsa ity Lahiantitra ity.