jeudi 21 août 2014

Georges ANDRIAMANTENA (Rado): Boboka

Boboka aho ry Tanindrazako
Ka avela ianao ho eo !
fa izaho sy ny hazakazako
handositra fa efa leo
izao fahorianao
sy ny fijalianao
izay manjary fahoriako
ary lamba fitafiako !

 ... Aiza ve k'izaho irery
sisa no natao hijery
 izao endrikao mivava
sy ny hasoanao voarava ?
fa ny maro dia efa tola:
Ao ny lasa babom-bola
Tao ny reraky ny tolona
Ka nalazo famololona.


Tao ireo lasana sahady
fa trotraky ny lazon'ady.
Tao ireo tsy nahasehaka
resin'horaka sy tehaka.
 Nisy matin-kenamaso
tamin-tsiron-tsaramaso.

Tao ireo lavo tsy tafarina
nivaro-boba irony marina.
Ireny rehetra iny
lasana any tsy niteny.
Ary izaho irery sisa
tamin'ireo an-tapitrisa
no milanja ity tolàna i
zay mivaona sy mibàna.

Eny, izaho, izaho irery
no mifofotra amin-kery
sady tsy tafandry mandry
mampijoro izato andry.
Nefa itsy rindrina itsy
efa tazako mihitsy
fa mivaona tsy mahitsy
k'afaka fotoana vitsy
dia hidaboka, hikoa
raha tsy indray vonjana koa.

Ny zana-tohatra efa tapaka
toy ny rihana sy rapaka.
Ny tafo izay nataon'Ikaky,
indreo miantomboka ho vaky.
Maina koa ny lava-bary
Toa akaiky ny mosary.
Ny vy fahiny nampalesina
indreo fa lanin-karafesina ...

Te-ho folo izao ny tanako
hanamboatra anao, fananako.
Nefa dia tsy amboa tsy lambo,
ka raha avy izay antambo,
haninona aho no ho faty irery
hanolo-tena hanao vivery ?
fahafirin'iza aho
no hiri-doza be mitraho:
hianjeran'ity vovonana
sy ho voafingana an-tokonana ?

O ! mihidy izato  vazako
k'eo ianao, ry Tanindrazako !
Avela ianao ho potipotika !
Avela ianao ho rotidrotika !
Izay mianjera, avela hianjera !
Izay te-hitsetra anao, mitsera !
Lasana aho ! Veloma ianao !
Izay mitranga ? Ao ny anao !

... Loza izao hasahiako !
Andray, iky, 'ty habibiako !
Nasiakao izato fitenenako !
O ! ifonako, anenenako !
f'iza intsony, k'iza intsony
O, ry lovako ambony
no hiaraka aminao
hizaka izao rehetra izao,
raha lasana aho mandao ?
O ! ianao irery sisa
no hany mba hamisavisa
 ... Eny, ianao, ianao irery
no hizaka ireto fery sy ny kaikitry ny fositra,
raha lasana aho mandositra !
fa ny andro takariva amin'izay ho tena ziva.

Ny maraina dia ho haolo,
Ny tanana dia ho ntaolo !
ka ny vahiny izay mandady
no hanatsatoka ny kiady
ity tananako fahiny,
noheveriko mba ho "afaka" iny !
Tsia ! fa hiova hevitra aho
Ka n'inon'inona fitraho
sy fanandindonao
ho rava hiorina eto lalandava
ny fisiako manontolo,
na lo ianao na bobongolo !

Ka avela hitsoaka izay hitsoaka !
Avela hipoaka izay hipoaka !
Avela hivadika ny rasa !
Avela ho lasa izay ho lasa !
fa matokia ianao, ry Taniko,
ry Sampy tiako sy andrianiko !
Ny ahy, jereo, io tanako io
f'homeko hery indray anio,
hanohana ny vatan-trano
na dia hahitako angano !
Ka raha alina ny andro,
f'efa dila ny masoandro :
ny voloko eo, ho lahinjiro
ary ny aiko no hamikiro
mandra-piavin'ny maraina
efa tsinjoko ao an-tsaina !
Ary ny hamboko rehetra
sy ny dinitro no feta
hanambarako izay triatra ...
Raha tsy ampy ireo,
ny rà tsy ritra fa atosako,
homeko ho anao, ry fireneko ...

Ka na tokana ny tenako,
na voafetra ny harenako,
izao no hafatro aminao :
"Maty aho vao maty ianao.
" Fara-faharatsiny aza
(aza atao hoe hevi-jaza)
miara-maty eto isika,
miara-rava sy mivika
fa tsy tohan'ny fisainako
sy tsy zakan'ny fiainako i
zany ianao ho "rava irery"


tsy mba nisy mpampahery !

Rado