jeudi 21 août 2014

Georges ANDRIAMANTENA (Rado): Tia

Tiako ianao no sady halako
Fa mangidy koa no mamiko!
 "Fahavaloko", "Malalako"
samy anaranao raha amiko.

Angolaiko hoe "fitiavako"
Na mbantiko hoe "Mpamitaka"
Mifangaro eo am-bavako
Ny hatezerana sy sitraka.

Tezitra aminao ny foko
Misamboaravoara erikitra!
Kelikey indray...
Misoko ilay fitiavako mamikitra.


Rado (1966)