mercredi 20 août 2014

Georges ANDRIAMANTENA (Rado): Tsy Maty

Lainga raha hisy izay fanadinoana
Handrakotra ny androm-pitiako voankaso!
Tsy zaza matory io, ka safosafoina
Dia mety ho rendrik'izay torimaso

Fa na hianavaratra na hianatsimo
Ny tsiaron'ny foko tsy lefin'izany
Totofana foana, kanefa tsy hadino
Akimpy ny maso, fa hita ao ihany.

Ny fahatsiarovana tsy azo tsaboina
Fa mamy-mangidy ao anatin'ny fo
Tsy tiana hiherika nefa antsoina O!
Afon'ampombo tsy hita fifoha!

Hitsonika ihany ny bika aman'endrika
Rehefa tanehan'ny andro sy taona,
Ny fahatsiarovako anao tsy ho rendrika
Ry ilay notiaviko indray lohataona!

Rado
>