dimanche 19 avril 2015

Sujet type 5: Malagasy - Baccalauréat série A-C-D Madagascar

Sujets types et corrigés pour la préparation du Baccalauréat série A-C-D, MADAGASCAR.

LAZA ADINA MALAGASY: FAMAFAKAFAM-KEVITRA


Hoy ny ohabolana: “Ny fihavanana aza atao misomidika ambony toa menaka, fa ataovy latsaka anaty toa tsoka”. Fakafakao izany. 
1. Drafitra tsy misy adihevitra ity. Manamarina izay voalaza no asan’ny mpiadina.   
2. Teny na andian-teny sarotra mila fanazavana:  misomidika ambony toa menaka, latsaka anaty toa tsoka.


3. Mila vahana ato amin’ny asa ireto lafin-javatra ireto: maninona ny oolna mitady fihavanana? Ahoana ny fisehon’ny fihavanana eo amin’ny samy Malagasy, matoa misy izao fomba fiteny izao?Ahoana no atao hitandrovana ny fihavanana mba hampateza azy?
4. Antitranterina mandritra ny famafakafana àry fa manan-danja ny fihavanana eo amin’ny alagasy, na dia eo azan y hery hafa(toy ny vola) mandrirotra azy amin’izao fotoana izao.
5. Anaran’ny mpiadina no mikaroka porofo hanohanany ny heviny: avy amin’ny vakiboky na fiainana andavanandro,