mercredi 6 mai 2015

Sujet type 10 Malagasy - Baccalauréat série A-C-D Madagascar

LAZA ADINA I : Fanontaniana :
1)   Milazà mpanoratra roa efa nahazo ny loka akbaraly ? manomeza lohateny iray avy amin’ireo boky nosoratany
2)      Mitanisà karazana literatiora am-bava telo sy ny faritra ahitana azy avy.
LAZA ADINA II: Fanadihadiana lahatsoratra
Atao ahoana re ry Tsiry a! ny fon’ny mpanambola tsy mba mitempotempo fiantrana
Ka tsy izany fiantra izany no ilako fa ny tokony ho ahy!
Tsy mangataka aminy aho fa mitaky ny anjarako.
Ka ny anjaran’ny mahantra anie dia izay atolotry ny mpanana azy ihany e!
Dia inona ny fahamarinana amin’izany?
An’Andriaminitra ny fahamarinana fa an’ny vola ny rariny eto an-tany.
Mampalahelo izany fa saingy araka ny hitako dia ny firenenana manan-karena,ny tambatr’orinasa manan-karena.
Ary io fahefana io no ajorony ho rariny. Ny “rariny” kosa indray no ifotoran’ny “mariny”.
Ary ny “mariny” no atao hoe:Marina
Ny akoatra izay, tsy izy! Na raha “izy” tsy misy lanjany akory! ......
(…..) dia vitany famotorana teny anosy. Tsy misy olona azo notanana tamin’ny fitondrana volamena antsokosoko ity afa-tsy izaho irery, ary milaza ny tatitra fa efa niaiky izany aho.
Ny fiarovan-tenako, maivana! Tsy misy porofo! Aiditra eny am-ponja ianao hiandry ny fitsarana anao! Hoy ilay mpitsara mpanao famotorana.
Tsy niaro tena intsony aho; atao inona moa izany?
Efa tsy marina ny mariko. Efa sandoka ny fahamarinako. Naleoko mangina …