mercredi 6 mai 2015

Sujet type 6 Malagasy - Baccalauréat série A-C-D Madagascar

AZA ADINA I
1) Indretro misy lohatenina boky. Lazao ny  anaran’ny mpanoratra azy.
Taolambalo - Fahavaratra - Folihala - Zo - Nadika  tamin’ny alina.
2) Mintsimbina ny aina ny Malagasy ary mintsimbina ny fitohizan’ny aina.
Manomeza fombam-pitenenana roa manaporafo ampanahy ny amin’ny tena zanaka.

LAZA ADINAII: FANADIHADIANA TONONKALO

                                 Izaho mino ny herin’ny soratra

Izaho mino ny herin’ny soratra
Izay manao « lanitra » ny ety an-tany
Izaho mino ny herin’ny soratra
Mikatsa-pahafahana mba ho antsika
Nateraky ny ANTSO sy ny AINGAM-PANAHY
Nijaly raha nanapaka ny mpanjana-tany
Nefa tsy maty fa maika nivelatra
Izaho mino ny herin’ny soratra
Mintondra fandriampahalemana izy
Fitoviana sy Zo, firahalahiana
Izaho mino ny herin’ny soratra
Isika mino ny herin’ny soratra
Izay manao “Lanitra” ny ety an-tany

                                                           Ratsimaholy Francinet (ANTISIFAFY Tak 16)

Voaboasy io tononkalo io.