samedi 11 juillet 2015

Kabary momba ny fanambadiana

Tompokolahy sy Tompokovavy
Ny tonga tsy miarahaba hono, naman’ny tezitra. Ny arabaina tsy mamaly naman’ny sosotra. Koa ny voalohan-teninay dia ny fiarahabana anareo, nandray anay amin’ity tokantrano ity. Arahaba tsara tompokolahy arahaba tsara tompokovavy. Manaraka izany,
Ny andraso andraso hono mahariva andro
Ny andao andao maha very entana
Nefa na maika aza tsy hitondra entana tsy voafehy.
Koa marina fa ny amin’ny fotoana tahaka izao, dia ny fianakaviana avy aty amin’ny zatovolahy no andrasana, nefa ny manotany tsy ananan-tsiny tompoko ka aleo hono tompoko manontanitany foana hihomehezana toy izay manao taofoana ho tezerana, efa eto ve ireo angady mahatapak’ahitra antsy mahorom-bilona ireo solontenan’ny fianakaviana mahatapa-kevitra hahafahantsika miroso amin’ny dinika sa mbola misy ny andrasana? .Raha toa ka efa eto izy ireo, tompoko dia hatombotsika ny dinika, raha toa moa  mbola misy ny andrasana dia zanaky ny fanantenana izay ka mbola vonona ny hiandry. Misaotra tompoko!