dimanche 12 juillet 2015

Ohabolana sy oha-pitenenana mikasika ny Marina

Ohabolana mikasika ny Marina
« Ny marina tsy mba maty »
“Ny olona no miady ny marina no aolaka”
“Ny marina mitavozavoza tsy mahaleo ny lainga tsara lahatra”
“Fisaka ny to malama ny marina”
“Ny marina ankanifisana raha tsy tsikeraina tsy hita”
“Bala mahatra ny marina ka tsy atifitra toloho”
“Teny zato, kabary arivo, tokana ihany ny marina”
“Ny marina toy ny trondro vaventy ka tsy hita raha tsy amin’ny lalina”
“Ny marina toy ny tsiriry anaty harefo, tsy maty fa malazo”
“Ny marina toy ny afo, raha fonosina mandoro”
“Ny olo-marina tahaka ny vato lava sorona ka izay hametrahana azy marina avokoa”
“Fanafodin’ny osa ny marina ataony”
“Tokin’aina ny marina atao”
Tenina mpandinika:
- Charles RANAIVO “ny fahalalana ny rariny”, Ny fiainana n°94 1936:
“Tsy afaka hanao ny rariny isika raha tsy mahafantatra ny marina. Ny marina anefa saro-tadiavina. Ary na fantatra aza izany dia tsy ho tanteraka ihany ny rariny tonga lafatra”
- Dadavelo, Gazety Imongo 1941:
“Ny fahamarinana dia toetra mody mangarangarana sy mahaleo-tena misy fangarony sy azo ampiana na anesorana”
“Matroka na tsy hita mihintsy aza izy raha laroana fitiavam-bola na derana fitiavam-boninahitra, fa raha izy irery kosa no ampanjakaina ao antsaina sy ao am-po dia miteraka madio, foantra sy fahamasinan-toetra izany”
“Izany fitiavana ny marina izany no mahatonga ny sahy miaritra loza sy fanday sahan-drà ary ny fahafatesana aza hanjakan’ny rariny sy ny hitsiny, Izay heveriny fa hitsakitsahin’ny tsy tia  fahamarinana”
- Ny alina d’ambohidahy, Gazety zanakin’ ny fifohazana lah 85, 1942:
“Matoa misy firenena fatra-pandrosoana dia noho ny faherezan’ny sainy mikaroka sy mankato ny marina”
- RAKOTOVAO, Mpanolo-tsaina lah 83, Jolay 1924:
“Ny firenena mandroso dia fatra-piaro ny marina, manaja ny fahamarinana”
“Hiadana ny tany raha ny marina no ampanjakaina “
“Ny firenena sambatra sy miadana dia firenena mampanjaka ny fahamarinana”
- Joseph RABETAFIKA, Mpanolotsaina lah 04:
“Mangidy ny andro andrenesana ny filazana ny marina”
“Lazao ny marina amin’ny fanoroan-kevitra maha soa sy ny fanaovana anatra tsy misorona”
“Mbola zavatra tokony ianarana fatratra amin’ny ankamaroan’ny olona ny tsy hilaza afa-tsy izay tena marina ihany amin’ny resaka ataony”.
- Maurice RASAMUEL:
“Izay ela niainana mahita ny marina toko ny hizorana”
- J. Nalisoa RAVALITERA
“Ny tanintsika leitsy tsy mahantra olo-manga fa mahantra olo-marina”
- IPA, vakivakim-piainana tak 45:
“An’Andriamanitra ny fahamarinana fa ny vola no rariny eto an-tany”
-Emilison Daniel ANDRIAMALALA. Ny fanagasiana tak 57-58:
“Ny fitondrana ny marina dia mandray ny heriny avy any amin’ny vahoaka sy mifototra amin’ny rariny sy ny hitsiny araka ny maha-olombelona”.