dimanche 12 juillet 2015

Ohabolana sy Oha-pitenenana mikasika ny Rariny

Ohabolana:
« Fisaka ny rariny ka saro-tadiavina »
“Ny rariny tsy enti-mandafitra”
“Ny fo tezitra tsy ananan-drariny”
“Ny heloka ibabohana mody rariny ary ny rariny itompoana mody heloka (na ny rariny itompoana tonga reniben-keloka)”
“Ny Hendry mody voky fa ny adala manesika ihany”
“Rehefa nanao no tsy ambinina, ampisambory fa Havana ory; fa raha miraviravy tanana kosa aleo hivarina aman-tany”
“Ny rariny toy ny hazo mahitsy ka tsy hita raha tsy anaty ala, ary toy ny nofy, tsy azo raha tsy  matory”
“Ny rariny toy ny nofy, tsy azo tsy matory”
“Ny kary no manao ny ataony ka ny saka no voatapa-drambo”
“Tsongoy fon-tena, tsongoy fon’olona”.
Tenina Mpanoratra/Mpandinika mikasika ny Rariny:
- Emilson Daniel ANDRIAMALALA, Antsotak 17-18:
“Ny mpandala ny marina ihany no afaka manao ny rariny”
- Charles RANAIVO,Fiainanalah 94,Oct 1936:
“Ny fananantsika fanahy no ahaizantsika ny rariny”
“Tsy afaka hanao ny rariny isika raha tsy mahafantatra ny marina. Ny marina anefa dia efa saro-tadiavina…”
“Tsy misy manana ny rariny ho an’ny tena ny samy irery raha tsy miaraka amin’ny fahalalana ny rariny ho an’ny hafa koa.”
- Fety MICHEL, Fanabeazana sy fiainam-pirenena:
“Miha mahazo vahana ankehitriny ny tsy rariny sy ny toetrara tsy rehetra noho ny fihenan-danjan’ny fatahorana ny tody”
“Ny mahasarotra ny fampijoroana ny rariny eto ambonin’ny tany dia ny tsy fetezan’ny antokon’olona sasany hipetraka eo amin’ny toeran’ny hafa.”
- I.P.A Vakivakim-piainana tak 48:
“An’Andriamanitra ny fahamarinana fa ny vola no rariny eto an-tany. Mampalahelo izany saingy araka ny hitako dia izay no zava-misy. Ny tompon’ny fahefana be eto an-tany dia firenena manan-karena, ny tambatr’orinasa manan-karena, ny fianakaviana manan-karena, olona manan-karena. Ary io fahefana io no ajorony ho rariny. Ny rariny kosa indray no hifotoran’ny mariny ary ny mariny no atao hoe marina. Ny ankoatr’izay, tsy izy! Na raha izy tsy misy lanjany akory.”
- RANDRIANJOANIMANANA Olivier, Singan-kevitry ny mpandinika tak 7:
“Ny tsy fiheverana ny rariny iombonana no miteraka disadisa eto amintsika ankehitriny”
“Maha talanjona fa toa izay miezaka hampanjaka ny rariny indray no be mpanenjika eo amin’ny fiaraha-monina”
- RATREMA William, Riba sy lohahevitra:
“Dingana iray ao aorian’ny fitadiavana ny marina ny fikatsahana ny rariny”
“Ny rariny tonga lafatra mifanaraka amin’ny zava-misy eo amin’ny tsirairay dia toa nofinofy”.