samedi 15 août 2015

Maharatsy torimaso ny finday

Antoky ny fahasalaman'ny vatana ny fahazotoan'ny vatana ny maraina, ny torimaso tsara mandritra ny alina. Misy fihetsika fanaontsika anefa, manohintohina io torimaso io, ka tokony hofadiana tanteraka.
Mijery finday, solosaina, fahitalavitra . . .
Mazava loatra, manakana ny fivoahan'ny "melatonine", tsiry mpanentana misahana ny fahatongavan'ny torimaso, ny hazavana aterakin'ireny finday, solosaina, fahitalavaitra, "tablette" ireny, amin'ny alina.

Voalaza tamin'ny fikarohana iray aza, fa mety mahatonga homamiadana izany.
Alaviro ny ondana, noho izany, ny finday.