samedi 15 août 2015

Ny hevitr'ireo Ray aman-dreny manoloana ny resaka "firaisana ara-nofo sy ny tanora"

Manomboka sahirana ny Ray aman-dreny sy ny mpanabe amin'ny firesahana momba ny firaisana ara-nofo na ny fananahana amin'ny ankizy. Lasa aloha loatra ny hitany eo amin'ny namany sy amin'ny fahitalavitra, internet, sns . . . Mbola fady ary mahamenatra tokoa mantsy io resaka io eo amin'ny Ray aman-dreny Malagasy sy ny zanaka.
Fanadihadiana natao tamin'ny Ray aman-dreny roa naneho ny heviny:

- Ray aman-dreny voalohany: "Raha toa ka ny Ray aman-dreny no tsy misalasala amin'ny zanany amin'io resaka fananahana io dia hisosa ny fiainana. Ny ray aman-dreny mihitsy anie no mihevitra fa resaky ny olon-dehibe ny fananahana, hany ka na hilaza hoe "manao firaisana" ohatra dia atao hoe "miara-matory", nefa zavatra roa samy hafa izany. Izay teny izay anefa dia efa endriky ny henatra miala avy ao amin'ny Ray aman-dreny."
- Ray aman-dreny faharoa: "Ny Ray aman-dreny no tokony hanao ezaka, indrindra amin'izao fotoana izao, mikasika io resaka fananahana io. Variana loatra amin'ny resaka fiainana koa ny Ray aman-dreny ka toa hadino io resaka iray io ary heverin'ny Ray aman-dreny fa mbola toy ny taloha foana ny fiainana. Amin'izao fotoana izao efa tsy tokony hisy zavatra mahamenatra intsony. Raha sanatria ka fotoana no olana, haharaoty ny fotoam-pisakafoanana hiresahana izany.
Mety ho azo atao ny manankina io resaka io amin'ny fikambanana na olon-kafa, fa ny Ray aman-dreny amin'ny maha nahitana masoandroa azy no tokony hahay miresaka amin'ny zanany."
Ary mba ahoana ny hevitrao?