mercredi 5 août 2015

Ohabolana sy oha-pitenenana mikasika ny lahatra, tendry, anjara, ary vintana

Ny anjara sy ny vintana
“Misao-bady tanora ka manome zara ho an’ny sasany”
“Bingo manao matso ka misalovana ny anjaran’ny sasany”
“Mahaiza mionona fa izao no anjara”
“Ny vintana toy ny tanalahy ambony hazo ka miova loko isakin’ny zaza misioka”
“Ny te hanana tsy mahaleo ny ambinina”
“Ratsy vintana ohatra ny saka, bevohoka vao atao mamosavy”
“Aza miady vintana amin’ny akoho fa raha ho any an-tsena izy lolohavina”
“Andriamanitra nanome fa Ibalita no tsy ambinina”
“Tsy misy tsy mivavaka miantsinanana fa ny fanambinana miandry vintana”
“Nasondrotry ny vintana fa naetrin’ny fanahiny”
Ny lahatra sy ny tendry
“Aza mimenomenona amin’ny anjara fa tsy fantatra ny lahatry ny avo”
“Mahaiza mionona fa izao no lahatra”
“Ny harena mila vintana raha tsy anjara tsy avy”