mercredi 5 août 2015

Ohabolana sy oha-pitenenana mikasika ny Aina sy ny Fanahy

Ny Aina
“Lahy tokana ny Aina”
“Tehin-kiho am-piakarana, tsy haingo fa tohan’aina”
“Mamy ny aina”
“Tsy tsinay tsy mba vatsy, ny kibo tsy mba lamosina”
“Ny aina Ramangatahiana, ny vola Ramangakatsahina”
“Aleo maty rahampitso toy izay maty anio”
“Ranomaso tsy mahatana aina”
“Raha maty aho, matesa Rahavana, raha maty Rahavana, matesa ny omby”
 Ny fanahy
“Ny fanahy no olona”
“Ny zaza fito tsy mahafehy trano fa ny fanahy fito no mahafehy trano”
“Ny hery tsy mahaleo ny fanahy”
“Mangahazo mangidy malemy ka hanina amin’ny lemim-panahiny”
“Mitoto vary diavolana ka maka fanahy ny akoho”
“Very fanahy mbola velona toy ny valala voatango”
“Fotsifotsy fanahy toa takatra ka tain’ny kary avy no ataony trano”
“Nasondrotry ny vintana fa naetrin’ny fanahiny”