mercredi 5 août 2015

Ohabolana sy oha-pitenenana samihafa tokony ho hay ao amin’ny kilasy famaranana

“Hazo tokana tsy mba ala”
“Ny olombelona fandrin-drano, tsy misy avo sy iva”
“Ny tsihy no fola-mandefitra fa ny olombelona tsy fola-mandefitra”
“Ny lehibe no manaiky ny henatra, ny kely no manaiky ny tahotra”
“Aza tsy tia olona fa ny olona no harena”
“Tsy misy mahita kilema momba an-tena”
“Ny olombelona toy ny omby, indray mandry fa tsy indray mifoha”
“Aza manao rano dikain’ny zinga”
“Roa lahy mianala, ka izy tokiko, izaho tokiny”
“Ny hevitra tsy azo amin’ny olombelona”
“Ny hevitry ny maro mahataka-davitra”
“Olona iray tsy mba vahoaka”