lundi 26 mars 2018

Fomba fitsaboana ny Hémorroïde na ny Kambo-tsinay

Misy karazany roa ny Hémorroïde na ny Kambo-tsinay, dia ny Hémorroïde anatiny (interne) sy ny Hémorroïde ivelany (externe).
Ny Hémorroïde ivelany (externe) matetika dia mora hita, tsy ilaina fitiliana na diagnostic fa avy hatrany dia fantatr’ilay olona voany satria tsapa ho misy tsinay mivoaka manaraka an ilay maloto avy any anaty tsinay rehefa amin’ny fotoana andehanana mivoaka (mikàkà na mangery). Ny Hémorroïde anatiny (interne) indray dia fivontosana any anaty tsinay any izay ny fitiliana irery ihany no afaka mamaritra azy.
Ny Antony mety maha tonga azy ireo:
Matetika ny Olona mitohana na tsy mivôaka (mikàkà na mangery) ara-dalàna nohon’ny:
1.    Ny tsy fahampiany Sakafo misy Faka (Fibres) Legioma sy Voankazo.
2.   Ny tsy fahampian-drano Sotroina.
3.   Ny Asa mipetraka foana.
Ny Tokony hatao:
1.    Mila mitandrina amin’ireo rehetra izay voalaza etsy ambony.
2.   Raha toa ka efa ao ilay aretina dia andramo ity fa mety hanampy anao:
N.B. Mitadiava Ravina Karoty.
Fomba fampiasana azy:                            
1.    Mampangotraka Rano 1 Litatra.
2.   Arotsaka ao ny ravina Karoty voatetika (tokony ho 5 Sotro)
3.   Rehefa avy narotsaka ao ilay ravina Karoty dia Esorina eny ambony Fatana ilay rano mangotraka ka avela hangatsiaka.
4.   Misotro 1 Vera ny maraina vao mifoha; 1 Vera ny hariva alohan'ny hatory.
5.    Tsy misy fetrany fa tohizo foana mandram-pahasitrana.

Izay aloha fa dia mirary fahasalamana tanteraka!

Aucun commentaire:

Publier un commentaire