vendredi 13 juillet 2018

Sujet BAC Histoire-Géographie série C-D Année 2009 à Madagascar

Sujet I: Histoire – Dissertation
« Les situations socio-économiques et politiques à la fin de la 2ème Guerre Mondiale ont amené les pays du Monde à se rapprocher et à créer l’Organisation des Nations-Unies.»
- Analyser ce constat tout en expliquant les liens existant entre le bilan de la 2ème Guerre Mondiale et la création de l’Organisation des Nations-Unies.
Sujet II: Géographie – Commentaire de document
Les hommes, les informations, les produits circulent toujours plus nombreux et toujours plus vite à la surface de la terre. Certaines idées, certains traits culturels ou certaines formes de l’organisation de l’espace se rencontrent donc partout.
… Pourtant, la diversité se renforce à l’intérieur des pays ou des régions dans plusieurs domaines. (Géographie, Terminales  NATHAN, P. 8.)
Commenter ce Document à partir de vos connaissances et des indications suivantes :
- Analyser les différents facteurs favorisant la Mondialisation.
- Le Document montre que le phénomène de globalisation n’est que partiel.
- Expliquer ce constat en insistant sur les limites, les bénéficiaires ainsi que la conséquence de la Mondialisation.
Laza Adina I: Tantara – Famoaboasan-kevitra
“Ny toe-draharaha ara-tsosialy, ara-toekarena sy ara-pôlitika tamin’ny fiafaran’ny Ady Lehibe Faharoa dia nitondra ny Firenena maro maneran-tany hifanatona ary namorona ny Firenena Mikambana.”
- Hadihadio io tranga io ka asongadino amin’ny fanazavana ny fifamatorana misy eo amin’ny vokatry ny Ady Lehibe Faharoa sy ny namoronana ny Firenena Mikambana.
Laza Adina II: Jeografia – Fanadihadiana tahirin-kevitra
Mihamitombo ary mihahaingana hatrany ny fivezivezen’ny ny olona, ny vaovao ary ny vokatra isan-karazany maneran-tany. Vokatr’izany dia tsapa fa mifanojo ny sasantsasany amin’ny endriky ny(toetra ara-) kolontsaina, ny hevitra na koa amin’ny endriky ny lamina eo anivon’ny habaka (erana) na aiza na aiza eto an-tany.
... Na izany aza nefa dia misongadina ny fahasamihafana amin’ny sehatra maro na eo anivon’ny Firenena na eo anivon’ny faritra tsirairay avy. (Géographie, Terminales NATHAN, P. 8.)
Hadihadio ny Tahirin-kevitra araka ny fahalalanao sy ny torolalalana manaraka:
- Fakafakao ireo antony manome vahana ny fanatontoloana.
- Ny Tahirin-kevitra dia maneho fa ny fanatontoloana dia miseho amin’ny ampahany ihany.
- Hazavao io voka-mpandinihana io (tsapa) ka asongadino ireo fetra ny Fanatontoloana, ireo izay mahazo tombotsoa aminy ary ny mety ho vokatr’izany Fanantotoloana izany.

Aucun commentaire:

Publier un commentaire