samedi 28 juillet 2018

Hafatra ho an'ny Vehivavy Mpitovo (Tononkalo Mampalahelo)

Hafatra ho an'ny vehivavy mpitovo
Niangavy tamiko i Solofo
Fa hoe: "hiray ara-nofo"
Dia nolaviko avy hatrany
Satria tsy fombako izany.

Dia niodinkodina ny saiko
"Ho ekena ihany ve?"tsy haik0
Tena tiany aho fa tsy diso
Izy koa moa tena tiako.

Nanoro hevitra ahy i Noro
Hoe: "aza menatra mijoro"
"Ny vatan-drý aza simbaina
Ny fahadiovan-drý hajaina".

Tena namako i Noro
Satria nananatra, nanoro
Fa saingy i Solofo indray...?
Miangavy foana: "andao hiray".

Nanampy ahy koa i Vahatra
'Lay tovolahy mpiara-mianatra
"Rah' tiana hono ny olon-tiana?
Dia mba omena fifaliana".

Dia tapa-kevitra aho niroso
Nomeko fafiny i Solofo
Natolotro azy izay niriny
Ny vatako hono... fifaliany.

Toa nihamafy ilay fitia
Ny tany an-tsaiko, ho doria
Vao tsisy atao dia nampiaraka
Kanefa samy mbola mpianatra.

Nanjary lasa adalana
Tsy nahatohitra filàna
Dia lasa fomba ratsinay
Vao irery: "andao hiray".

Herin-taona aty aoriana
Dia niova be 'lay olon-tiana
Toa tsy niteny mamy intsony
Nangatsiaka angah' ny fony?

Ny tena loza! indray andro
"Bevohoka aho" hoy 'lay mpitsabo
Nandritra ny alina tontolo
Dia nitomany aho nihorohoro.

Izaho irery, tsy eo Solofo
Toa rivo-doza no mifofo
Nanenina aho, nangorohoro
"Nandà ny tenin-drý ry Noro".

Vao nahafantatra i Dada
Nitrerona ahy, nitabataba
Nalahelo mafy i Neny,
ka dia noesoriko ilay zaza.

Nanenina aho fa saika maty
Ny voka-dratsy.. tena ratsy
Hoy 'lay Dokotera, tony:
"Ianao tsy hiteraka intsony".

(Hafatro ho anao…)
Mampalahelo ny tantarako
Safidy ratsy no nandramako
Noentim-po, nirosoroso
Kay nivadihan'i Solofo.

Raha vao manomboka mitia
Dia 'zao no ataovy sanatria 
Ny hoe "hiray ara-nofo" 
Fa ny olon-tiana miova loko

Safidy disodiso kely
No mety hanimba sy hahavery
Ka aza maika fa miandrasa
Sao ny ho avy no handatsa.

Ny Lehilahy raha tena tia tsy hisaina hanimba anao!

Aucun commentaire:

Publier un commentaire